CARLA SMITSHUIJZEN - Manager HR & Finance


Collega Carla als Manager HR & Finance maakt iedere dag werk van goed werkgeverschap door aandachtig te luisteren naar alle mensen binnen DEVENTER Profielen. Ze monitort wat voor ieder individu belangrijk is, vertaalt dit naar de organisatie en verliest hierbij het welzijn van de medewerkers vooral niet uit het oog. De steeds veranderende wetgeving rondom het arbeidsrecht volgt ze op de voet en brengt vaak de nodige uitdagingen met zich mee. Gelukkig is ze als dochter van een ondernemersfamilie wel wat gewend. Daarbij heeft ze inmiddels 25 jaar ervaring opgebouwd met het werken in een productieomgeving wat haar tot een ware professional maakt. Binnen DEVENTER Profielen neemt ze de HR & salarisadministratie voor haar rekening, forecast - en budgetbewaking, pensioenen, verzuimbeleid en scholingsprogramma’s. Op het gebied van arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid informeert ze collega’s over wijzigingen aangaande arbeidsrecht en Arbowetgeving, maar bovenal over Arbo technisch verantwoord werken.

‘‘ MEDEWERKERS STAAN BIJ DEVENTER PROFIELEN CENTRAAL. VERANTWOORD WERKGEVERSCHAP VORMT DE BASIS EN IK GEEF HIER GRAAG INVULLING AAN. ’’«   »