DEVENTER PROFIELEN CRADLE TO CRADLE GECERTIFICEERD


DEVENTER Profielen hecht veel waarde aan duurzaamheid. Onze keuzes voor menselijk kapitaal, grondstoffen en productietechnieken worden gemaakt vanuit de overtuiging dat deze toekomstbestendig moeten zijn en hierbij staan mens en milieu altijd centraal. Met de transitie naar een circulaire economie en het hergebruik van materialen in de toekomst is het belangrijker dan ooit materialen en producten toe te passen zonder chemische bestanddelen die de gezondheid of natuur kunnen schaden. Recyclebaarheid van materialen zegt niets als niet bekend is welke materialen worden recycled! 

In 2015 kozen we voor het Cradle to Cradle Products Innovation Institute Programm. Dit innovatieprogramma helpt ons om te focussen op alle duurzaamheidsthema's en zorgt ervoor dat bij iedere investering de juiste keuzes worden gemaakt. Cradle to Cradle productcertificering is zowel veelomvattend als veeleisend. Het vereist een radicale verandering in het denkpatroon over de manier  hoe we een product ontwerpen, waarvan het wordt gemaakt en wat er na gebruik mee gebeurt. Het is een systeem dat fungeert als een leidraad voor zowel productontwikkelaars als producenten en dat aanzet tot de creatie van producten waarin kwaliteit, design en innovatie opnieuw worden uitgevonden. De kwaliteitsaspecten van het Cradle to Cradle Programma zijn onderverdeeld in vijf kernthema’s. Per kernthema beschrijven we hoe we verduurzamen. Inmiddels zijn we Cradle to Cradle Silver gecertificeerd voor dichtingen in de S, SV, SP en SPV-serie.VEILIG EN GEZOND MATERIAAL GEBRUIK

De ingrediënten en grondstoffen van producten worden in dit thema geïnventariseerd in de gehele productieketen en beoordeeld op de impact die ze hebben op de gezondheid van mens en milieu. De criteria op de verschillende certificeringsniveaus werken toe naar het vervangen van alle giftige en niet-identificeerbare ingrediënten, zodat producten en hun bouwstenen op een veilige manier eindeloos kunnen worden hergebruikt. Hiermee wordt het vrijkomen van ongezonde chemicaliën uit bouwmaterialen voorkomen. Dit draagt bij aan het klimaat en zorgt voor gezondere werknemers, verwerkers en gebruikers. DEVENTER dichtingsprofielen zijn gemaakt van TPE (Thermo Plastisch Elastomeer), een gezond materiaal, volledig vrij van chemische bestanddelen en herbruikbaar. TPE is een verzamelnaam voor een grote groep kunstrubbers. Voor de grondstofkeuze selecteren we het materiaal met de beste eigenschappen en dat vormt de basis voor jarenlang functionerende profielen. Onze dichtingen in de S, SV, SP en SPV-serie zijn Cradle to Cradle Silver gecertificeerd.


HERGEBRUIK VAN MATERIALEN

In dit thema ligt de focus op het hergebruiken van materiaal. Op het gebied van hergebruik regranuleren wij onze interne reststromen. Dit regranulaat heeft exact dezelfde specificaties als onze basisgrondstoffen en wordt weer ingezet voor productie. Hiermee voorkomen we dat deze reststromen als afval worden verwerkt. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden voor hergebruik van onze producten in de toekomst en eventuele alternatieve grondstoffen waaronder biobased grondstoffen. Inmiddels heeft DEVENTER een uitvoerige materialenstudie verricht naar biobased grondstoffen. Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek is de verwachting, in het kader van biobased produceren, in de toekomst een aantal stappen te zetten. Als de vraag naar biobased dichtingen vanuit de markt toeneemt kan DEVENTER Profielen op dit gebied snel schakelen.


HERNIEUWBARE ENERGIE EN CO2-MANAGEMENT

De criteria op elk niveau werken toe naar CO2-positieve operaties waar 100% hernieuwbare energie wordt geproduceerd, liefst meer dan dat er wordt verbruikt. Het toepassen van hernieuwbare energie resulteert daarnaast in lagere energiekosten. DEVENTER Profielen heeft zelf geen mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie, maar koopt alle energie 100% groen in. In het kader van het Cradle to Cradle programma heeft DEVENTER Profielen de afgelopen jaren al vele maatregelen getroffen gericht op verlaging van energiekosten en CO2 reductie o.a.: verlichting vervangen door LED verlichting, in diverse ruimtes bewegingsschakelaars aangebracht, en het dak extra geïsoleerd. De komende jaren staan in het teken van verdere reductie van de CO2 uitstoot. Naast de actuele haalbaarheidsstudie voor het plaatsen van PV panelen worden toekomstige verwarmings- en klimaatsystemen bekeken. Deelname aan het Klimaatplein en toetsing met behulp van de Milieubarometer borgen onze juiste focus op CO2 reductie. 


VERBETERING WATERKWALITEIT

In dit thema ligt de focus op processen die worden ontworpen met de wetenschap dat zuiver water belangrijk is voor alle levende organismen. Op elk certificeringsniveau worden stappen gezet om proceswater te zuiveren tot drinkwater-niveau. De zuivering en buffering van waterstromen leidt tot een verbeterde waterkwaliteit, zowel binnen als buiten het gebouw. DEVENTER Profielen heeft een gesloten koelwatersysteem in de productie, wat slechts twee keer per jaar wordt ververst, hierdoor wordt er een minimum aan water gebruikt. Het water wat we lozen in het riool wordt gefilterd middels een koolstoffilter waardoor het nagenoeg drinkwaterkwaliteit heeft. Voor het thema Water Stewardship hebben we niveau PLATINUM behaald. 


SOCIALE ASPECTEN (MVO)

Bedrijfsoperaties worden ontworpen om mensen te stimuleren in hun werk en een gunstige bijdrage te leveren aan de natuur. In dit thema wordt toegewerkt naar een positieve impact op mens en milieu.  Medewerkers staan bij DEVENTER Profielen centraal en verantwoord ondernemerschap vormt de basis. DEVENTER Profielen geeft hier invulling aan door continu te investeren in een aangename en gezonde werkomgeving. Medewerkers genieten twee keer per week van vers fruit op het werk bezorgd door de lokale zorgboederij. Ook worden er scholingsprogramma's en taalcursussen aangeboden aan werknemers met een taalachterstand. Uiteraard wordt er Arbotechnisch verantwoord gewerkt en in het kader van QRM worden medewerkers binnen DEVENTER Profielen opgeleid tot allround specialisten met een roulerend pakket aan werkzaamheden. Deze manier van werken vergroot de betrokkenheid en het verantwoordelijkheidsgevoel van medewerkers en zorgt tegelijkertijd dat de workflow niet vertraagt door onvoldoende bevoegd personeel. De Social Fairness in de keten is bovendien ook gegarandeerd doordat het Cradle to Cradle product programma ons verplicht om onze leveranciers te toetsen op maatschappelijk verantwoord ondernemerschap.