DEVENTER PROFIELEN SCHOLINGEN

Gepubliceerd op 15 februari 2017 om 11:58

De ogenschijnlijk eenvoudige dichting in een deur of raam is in werkelijkheid een complex product dat moet waarborgen dat deuren en ramen comfortabel sluiten en tegelijk wind, water en in veel situaties ook rook, brand en geluid buiten houden. Alleen al in een deur zit bijna 7 meter dichting verwerkt en bij een geluidbelast project zelfs 14 meter! Dit vraagt nogal wat van een dichting. Dichtingen spelen een belangrijke rol in de energiezuinigheid van een gebouw, en moeten na jaren gebruik dezelfde prestaties blijven leveren.

Er worden in de praktijk veel vragen gesteld over;

- De relatie tussen de qv;10 waarde van een gebouw en dichtingen
- Luchtdicht bouwen in relatie tot dichtingen
- Dichtingen in rook- en brandwerende constructies
- Dichtingen in combinatie met geluidbelaste gevels
- Terugveervermogen en KOMO classificatiecodes van dichtingen

Tijdens onze scholingen gaan we in op deze onderwerpen, en leert u op eenvoudige wijze om te gaan met vragen van uw relaties. De scholingen zijn altijd maatwerk, en kunnen bij DEVENTER Profielen in Breda (inclusief rondleiding door de productie) of bij u op locatie worden gegeven.

Interesse in een scholing verzorgd door DEVENTER Profielen? Neem dan contact op met ons, en vraag naar de mogelijkheden!