EPC REDUCTIE TOT 0,04 MET DEVENTER PROFIELEN

Gepubliceerd op 20 maart 2015 om 16:00

Op verzoek van DEVENTER Profielen heeft bouwfysisch en installatie adviesbureau Bouwvisie het effect van toepassing van DEVENTER Profielen in de EPG berekening aangetoond.

Bij de nieuwbouw van een gebouw, moet er volgens het bouwbesluit voldaan worden aan een energie prestatie eis, de EPC wordt bepaald volgens de NEN 7120. Om snel een globale EPC berekening te maken, laat de NEN 7120 het toe om gebruik te maken van forfaitaire waardes. Er wordt dan geen rekening gehouden met het toepassen van specifieke materialen en/of installatieonderdelen. Als er gelijkwaardigheid aangetoond kan worden, mag er in sommige gevallen ook gerekend worden met de werkelijke waarden. Voor de luchtdoorlatendheid van een gebouw wordt per gebouwtype een forfaitaire (qv,10) waarde aangehouden volgens NEN 7120 / NEN 8088.
Van deze waarde mag worden afgeweken als er via een berekening wordt aangetoond dat de qv;10 waarde gunstiger is. Na het bouwproces moet wel via een luchtdoorlatendheid meting (uitgevoerd volgens NEN 2686) worden aangetoond dat de berekende waarde gehaald is. Een van de methodes om de luchtdoorlatendheid te berekenen is de (verfijnde) berekeningsmethode conform SBRCURnet referentiedetails. Hierbij wordt de totale c-waarde van de woning bepaald. Via een formule wordt hieruit de qv;10 waarde berekend. DEVENTER Profielen heeft eind 2013 de c-waarden van een serie dichtingen laten bepalen in een beproeving bij SHR*. Invullen van deze aangetoonde c-waarden in de EPG software** levert 0,03 EPC reductie op ten opzichte van de RVO referentie tussenwoning, en 0,01 EPC reductie ten opzichte van dezelfde woning met uitgangspunt SBRCURnet klasse 3 ‘Passief huis’.
Ten opzichte van een RVO referentie 2 onder 1 kap woning is de EPC reductie zelfs 0,04 en bij hanteren van SBRCURnet klasse 3 ‘Passief huis’ nog altijd 0,01.

U kunt in de berekening een c-waarde van 0,004 hanteren voor de rondgaande kaderdichtingen*.

* De Nieman-Kettlitz kwaliteitsverklaring kunt u onderaan dit artikel downloaden.
** Berekeningen gemaakt met Uniec v2.0.7. (uniec2.nl).

Het Bouwvisie rapport 2014-121 zenden wij u op verzoek toe.

 

Nieman Kettlitz Kwaliteitsverklaring 2016
PDF – 349,2 KB 437 downloads