DEVENTER WERKT AAN KLIMAATNEUTRAAL ONDERNEMERSCHAP

Gepubliceerd op 30 oktober 2019 om 09:26

In het kader van het project ‘Klimaatplein testcase CO2-beprijzing’ won DEVENTER Profielen ongeveer een jaar geleden als 1 van de 12 organisaties een Climate Makeover; een adviestraject richting een klimaatneutrale organisatie. Na een uitgebreide inventarisatie heeft DEVENTER Profielen verdere energiebesparende maatregelen getroffen om de CO2 uitstoot drastisch te verminderen, en werkt op deze manier aan een toekomstig klimaatneutraal ondernemerschap.

GEFASEERD NAAR KLIMAATNEUTRAAL ONDERNEMEN

DEVENTER Profielen wordt in deze verdere transformatie ondersteunt door Stichting Stimular, een stichting die is opgericht door bedrijven en overheden om de vraag van duurzaamheid van organisaties te vertalen naar praktische instrumenten en werkwijzen. Het afgelopen jaar heeft de stichting DEVENTER concreet handvatten gegeven om volgend jaar de CO2-uitstoot te halveren.

GENOMEN MAATREGELEN VOOR CO2 REDUCTIE

Vanuit het C2C Products Innovation Institute programma heeft DEVENTER Profielen de afgelopen jaren al vele maatregelen uitgevoerd, o.a. verlichting vervangen door LED verlichting, in diverse ruimtes bewegingsschakelaars aangebracht, en het dak extra geïsoleerd. De komende jaren staan in het teken van verdere reductie van CO2 uitstoot. Naast de actuele haalbaarheidsstudie voor het plaatsen van PV panelen worden toekomstige verwarmings- en klimaatsystemen bekeken.

CRADLE TO CRADLE CERTIFICERING ALS LEIDRAAD

De deelname van DEVENTER Profielen aan het Cradle to Cradle Programma, wat begon in 2015, dient als leidraad voor het verder verduurzamen van de organisatie. Alle inspanningen die in het kader van dit programma zijn verricht hebben inmiddels geresulteerd in een Cradle to Cradle certificaat op niveau Silver.