OP WEG NAAR EEN C2C RAAMKOZIJN!

Gepubliceerd op 16 juli 2018 om 11:55

DEVENTER Profielen en Accoya® hout zijn beide Cradle to Cradle gecertificeerd en dragen bij aan een duurzame wereld. Binnen Cradle to Cradle vormt afval nieuwe grondstof voor hoogwaardige materialen en producten. En daarmee sluiten we de kringlopen en is de circulaire economie een feit. Alleen zo waarborgen we een leefbare planeet voor onszelf en onze kinderen en kleinkinderen. We gebruiken grondstoffen en materialen zonder bestanddelen welke de gezondheid of het milieu kunnen schaden, en we hebben aangetoond aan strenge eisen met betrekking tot energie- en watermanagement te voldoen. Tot slot toonden we aan ons bewust te zijn van de arbeidsomstandigheden, in de hele keten van toeleveranciers tot en met ons eigen bedrijf.


Samen zijn we op weg naar een C2C gecertificeerd raamkozijn, klaar voor de circulaire (bouw)economie waar materialen keer op keer worden hergebruikt.