Nederlands   English   Français   Deutsch
twitter  youtube  facebook  facebook
Deventer Profielen Deventer Profielen Deventer Profielen Deventer Profielen Deventer Profielen Deventer Profielen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Definitie van MVO “Het bewust richten van de ondernemingsactiviteiten op lange termijn waardecreatie in drie dimensies: markt (het economisch rendement), mens (de gevolgen voor de mens, binnen en buiten de onderneming) en milieu (de effecten op het natuurlijk leefmilieu)".
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is dus gestoeld op 3 pijlers:
• People
• Profit
• Planet

DEVENTER Profielen is bewust bezig met deze 3 pijlers. Hieronder treft u enkele voorbeelden van deze 3 waarden:

People


DEVENTER Profielen vindt dat ondernemingen ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben. Door middel van kleinschalige sponsoring en giften aan organisaties wordt dit ondersteund.

Verder worden de mensen bij DEVENTER Profielen nauw betrokken bij veranderingsprocessen. Hiervoor heeft DEVENTER Profielen in 2009 als eerste in Brabant de BSI ontvangen (subsidie voor sociale innovatie) en wordt veel mogelijkheid geboden voor scholing en flexibele werktijden.

Profit


Door middel van elektronische facturatie zal DEVENTER binnenkort gaan besparen op portokosten. In overleg met onze klanten is hiervoor medewerking gevraagd. Velen van hen ondersteunen dit initiatief.

Planet


DEVENTER Profielen richt zich via onder meer de Six Sigma systematiek op afvalvermindering en kwaliteitsverbetering. Tevens hanteren wij met de klant overeengekomen vaste verzenddagen per week (verzamelzendingen) om transportkosten en CO2 uitstoot te verminderen.

DEVENTER TPE profielen zijn bovendien recyclebaar en kunnen dus door externe partijen worden hergebruikt in de vorm van een regranulaat.